DSC 3140

To dream. To build. To drift.

Studio. Est

Met ‘To dream. To build. To drift’ gaan we dieper in op de link tussen onze architectuur en beeldende kunst(integraties). We stelden tentoon in de Speelmanskapel van B.E.E.N. ism Studio.Est. Tom en Lennart openden de expo met een lezing in het naastgelegen Monsieur Ernest gevolgd door een rondleiding in de kapel.

To dream. To build. To drift.

-Speelmanskapel, 9-10-11 September 2022-

Dromen en bouwen…

Deze spreidstand typeert de arbeidsvreugde waarmee het Architectuurcollectief Dertien12 zich in het hedendaagse stadsdebat mengt.

Toch zijn deze twee belangrijke ingrediënten slechts een middel. Lóslaten is ons ultieme doel.

Wat een ironie… Jàren lang sleutelen, detailleren, schaven, bouwen, controleren en regisseren we vol enthousiasme (mee) bouwprojecten en stadsruimtes. Ultiém gelukkig zijn we echter pas wanneer we het werk mogen loslaten en laten nazinderen. Eindeloos vrij, richtingloos, doelloos…

DSC 3063

In de Speelmanskapel plaatsen wij maquettes in dialoog met enkele kunstenaars, die telkens opnieuw de essentie van onze architectuur weten binnen te fluisteren, en er de kunst van het loslaten mee verknopen. Elk op hun eigen manier gingen ze mee met ons op pad: tekenend, graverend, schrijvend, etsend, krassend, openrijtend of lijmend…

Telkens weten ze de vraag àchter de vraag te ontpitten, en laten ze de architectuur àchter onze architectuur ontstaan. Vanuit het sàmen en ànders om ons heen kijken ontstaan zinvolle, nieuwe richtingen, kansen en ideeën.

Dobberend op wateren, paden en gedachten die er voordien niet bleken te zijn, krijgt onze architectuur hierdoor stééds meer zin, en krijgen wij steeds méér zin in architectuur.

Stilaan wordt het ons duidelijk dat niet alles wat doelloos lijkt, ook zinloos is.

2022 09 04 19 28 27 2920011407140687447 46473105352
DSC 6600
Studio est maquette
DSC 3087
DSC 3138
Studio est lezing
DSC 3114
DSC 3079
DSC 3077
Studio est tentoonstelling
DSC 3183
DSC 3169
DSC 3162
Studio est tent 2
Sfeerbeelden 01
Sfeerbeelden 12
Sfeerbeelden 18
Sfeerbeelden 49
Sfeerbeelden 27
Sfeerbeelden 39
Sfeerbeelden 59
Sfeerbeelden 06
Sfeerbeelden 50
Sfeerbeelden 53
Sfeerbeelden 67
Sfeerbeelden 51
Sfeerbeelden 56