Gerrit devinck photo

Frans Halsplein

Bredene

Dit sociaal woningbouwproject omvat de inbreiding in een bestaande woonwijk door middel van 27 nieuwe woonentiteiten. Onze stedenbouwkundige inzet is het versterken van de trage paden en het reeds spiraalsgewijs ingezet bouwlint vervolledigen. Hierbij bekomen we een verfijnde verhouding tussen bebouwde en open ruimte: de woningen krijgen plaats in een dens ontworpen, geknikt bouwvolume dat enerzijds geniet van een goede bezonning en zichten, en anderzijds een centraal speelgebied versterkt.

Laureaat Open Oproep / Winvorm

Programma nieuwbouw sociale woningen

Opdrachtgever
Oostendse Haard

Ontwerper / Architect
Architectuuratelier Dertien12

Locatie
Bredene

Fotografie
Jason Slabbynck

Frh415 fotoshoppen
Frh565
Frh640
Frh458
175 gelijkvloers 01
Frh539
Frh524
175 gelijkvloers 02
Gerrit devinck photo