264 P1031 DERTIEN 12 De Lovie Cam 7 HR 20190612 min

De Lovie

Poperinge

Het nieuwe gebouw maakt een fysisch geïntegreerd deel uit van het gebouwencomplex en de beschermende parkomgeving van het zorgcentrum De Lovie. Bij de zoektocht naar een geschikte bouwplaats werd duidelijk dat, gezien de doelgroep, het jongerenproject best geschakeld zou worden rond de school en de aanpalende bebouwing om hiermee een cluster te vormen. 

Het gebouw heeft 4 leefgroepen voor jongeren met een meervoudige beperking en 4 studio’s voor een doorgroeitraject naar zelfstandig wonen. Na studie van de plek wordt beslist om een (verouderd) deel van een bestaand gebouw te slopen. Op deze manier kan het waardevol bomenbestand behouden blijven en wordt de impact op het terrein zo minimaal mogelijk gehouden. 

De studie van het bouwprogramma resulteerde in een gebouw met 3 ‘vleugels’. Het gebouw wordt zo geschakeld rond de bestaande bebouwing dat centraal in de cluster een omsloten plein wordt vormgegeven. Door de connectie met plein, park, bomengroep, voorziet het project een grote differentiatie in beleving voor de toekomstige bewoners.

Laureaat Architectuurwedstrijd

Opdrachtgever
Zorgcentrum De Lovie

Ontwerper / Architect
Architectuuratelier Dertien12 ism MV architecten

Locatie
Poperinge

Fotografie
Patrick Maes

Kunst
Kunstintegratie Sven Verhaeghe
Kunstinterpretatie Peter Morrens

264 inplantingsplan
264 P1031 DERTIEN 12 Zorgcentrum De Lovie Cam 10 HR 20190320 v2
Lovie afgewerkt buiten
Z6 A 4009
264 gelijkvloers
Z6 A 3976 aangepast
Z6 A 4027
Lovie afgewerkt binnen
Werf2
Oude foto
Z6 A 4001 aangepast
Z6 A 3947
Z6 A 4039
Z6 A 3993
04

Sven Verhaeghe maakte de kunstintegratie. More to come....